speciale wensen: (religieuze) achtergrond

Het afscheid vindt in principe plaats op algemene grondslag. Uiteraard is het mogelijk om de (religieuze) achtergrond van de overledene en de daarbij horende rituelen in de afscheidsviering te betrekken. De inbreng van de familie geldt als leidraad.

Samen bekijken we de mogelijkheden. Ook hier geldt: alles is bespreekbaar.

Van huis uit ben ik bekend met de H. Mis uit het Rooms-Katholieke geloof. Regelmatig krijg ik – met name bij oudere mensen – het verzoek om een Wees Gegroet of Onze Vader te bidden. Ook het – met wijwater – zegenen van de kist aan het einde van de dienst of bij het graf behoort tot de mogelijkheden.

Ook heb ik eens een Gereformeerde Dienst mogen voorgaan, in samenspraak met een dominee – die ook onder de gasten aanwezig was. Heel bijzonder: zijn opgestoken duim aan het eind van de dienst sprak boekdelen. Prachtig om te mogen doen.