Tarieven

  • Vast bedrag voor het voorbereiden, uitwerken en presenteren van een afscheidsdienst: €  625,-. Dit is inclusief alle gewerkte uren, onkosten, reistijd en kilometervergoeding. Ik kijk bij het maken van de dienst nooit op de klok: het moet goed zijn, dat is het uitgangspunt. 
  • Extra kosten plechtigheden op een externe begraafplaats: € 90,- (geldt dus niet voor begrafenis bij een Natuurbegraafplaats of afscheidsruimte mét aangrenzende begraafplaats).
  • Fotopresentatie: kosten ondersteuning, afwerking, controle en timing als u de foto’s zélf laadt in Powerpoint: gratis.
  • Extra kosten voor het opbouwen van een complete Powerpoint-presentatie: afhankelijk van het aantal foto’s tussen de € 75,- en € 125,-, in overleg.
  • de bijkomende kosten voor extra bezoek(en) vóóraf (overleg samen met betrokkene en familie) bedragen € 150,-. Dit is een vast bedrag (dus niet afhankelijk van het aantal bezoeken vooraf) inclusief alle gewerkte uren, onkosten, reistijd en kilometervergoeding.

De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.