Wat doe ik?

Als afscheidsbegeleider (ook wel ritueelbegeleider genoemd), maak ik na overleg met u een zo persoonlijk mogelijke afscheidsdienst voor de dierbare overledene. Ik neem u de zorg voor een afscheidsdienst zoveel mogelijk uit handen. Ik maak het draaiboek, zoek muziek, geef ondersteuning bij het maken van een Powerpoint en schrijf de teksten voor de dienst. Voor het grootste gedeelte bestaat dit uit een uitgebreid levensverhaal waarin het leven van de overledene volledig tot zijn/haar recht komt. Hierin heeft u overigens het laatste woord. U bepaalt wat ik vertel in de dienst.

Een dergelijke afscheidsdienst komt tegenwoordig steeds vaker in plaats van de traditionele kerkdienst of H. Mis. Ik fungeer als spreker en presenteer de dienst. Voor familie en vrienden is er uiteraard alle ruimte om een rol te spelen bij het afscheid. Indien gewenst schrijf ik voor u ook de tekst voor het gedachteniskaartje. Mooi vind ik het om de overledene in een “vrij gedicht” te typeren. Uiteraard heeft u hierover het laatste woord. Ik zorg dat alles aangeleverd wordt bij de drukker.

Ook uw eigen afscheid is bespreekbaar. Kijk hiervoor bij “mogelijkheden” en “stervensbegeleiding”.

Voor mij als afscheidsbegeleider is in principe alles bespreekbaar; doel is om zoveel mogelijk recht te doen aan de persoon van wie we afscheid nemen. Iedereen herkent de overledene in de afscheidsdienst en neemt een onvergetelijke herinnering mee naar huis.